9. Ochrona i bezpieczeństwo danych:

9.1 NOVRITSCH jest uprawniony do elektronicznego przechowywania, przetwarzania i wykorzystywania danych przekazanych przez Klienta w ramach zamówienia i niezbędnych do realizacji transakcji, w szczególności danych osobowych, w zakresie niezbędnym do realizacji transakcji i reklamowania własnego asortymentu towarów. NOVRITSCH jest upoważniony do przekazywania tych danych spółkom powiązanym i podwykonawcom, w szczególności w celu badania rynku, przetwarzania informacji bezpośrednich itp.

9.2 NOVRITSCH będzie przestrzegać przepisów austriackiej ustawy o ochronie danych (DSG 2000) i podejmie zwykłe środki w celu ochrony przechowywanych danych.

9.3 NOVRITSCH zastrzega sobie prawo do natychmiastowego i bez ostrzeżenia fizycznego i/lub logicznego wykluczenia ze Sklepu Internetowego każdego Klienta, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że działania sieciowe pochodzące z jego połączenia zagrażają bezpieczeństwu lub funkcjonowaniu Sklepu Internetowego lub innych urządzeń infrastruktury IT, są nielegalne lub dokuczliwe. NOVRITSCH lub innych urządzeń infrastruktury IT, lub są nielegalne lub irytujące. Koszty rozpoznania i śledzenia działań, przerwania połączenia i wszelkich napraw zostaną zafakturowane Klientowi przez NOVRITSCH według standardowych stawek godzinowych obowiązujących w danym momencie. Odpowiedzialność NOVRITSCH z powodu odłączenia od Sklepu internetowego jest w takich przypadkach wyłączona.

9.4 NOVRITSCH nie ponosi odpowiedzialności za treść, kompletność lub dokładność przekazywanych lub żądanych danych ani za dane, które są dostępne za pośrednictwem NOVRITSCH. NOVRITSCH nie gwarantuje, że oferowane usługi będą zawsze dostępne lub że dane zapisane na komputerach pozostaną niezmienione. NOVRITSCH komputerach pozostaną niezmienione.

10. Pliki cookie:

10.1. Z chwilą otwarcia NOVRITSCH Sklepu Internetowego w przeglądarce urządzenia Klienta zapisywane są pliki "cookies", czyli pliki tekstowe, które są przechowywane na urządzeniu mobilnym lub komputerze Klienta i umożliwiają analizę korzystania ze strony internetowej przez Klienta. NOVRITSCHsą przechowywane w przeglądarce urządzenia Klienta w celu późniejszego dostępu. Pliki cookie przechowywane przez NOVRITSCH na tym komputerze lub urządzeniu mobilnym umożliwiają rozpoznanie Klienta jako wcześniejszego użytkownika i dostarczają witrynie informacje dotyczące wcześniejszego korzystania z niej przez Klienta, pomagając w ten sposób uczynić witrynę bardziej użyteczną dla Klienta. NOVRITSCH uczynić stronę bardziej użyteczną dla Klienta. NOVRITSCH Witryna wykorzystuje tzw. stałe pliki cookie, które są przechowywane w przeglądarce Klienta do momentu ich usunięcia, oraz tzw. sesyjne pliki cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki Klienta. Przeglądarka internetowa Klienta może oferować mu możliwość odmowy korzystania z plików cookie i usunięcia plików cookie, które już istnieją. Odmowa lub usunięcie plików cookie może prowadzić do sytuacji, w której Klient nie będzie mógł w pełni korzystać z niektórych funkcji witryny. NOVRITSCH nie wykorzystuje żadnych plików cookie do zbierania informacji z innych stron internetowych, które Klient odwiedził lub odwiedzi po opuszczeniu witryny.

10.2. Strona Sklepu Internetowego wykorzystuje pliki cookies w celu optymalizacji dostarczania informacji i treści. Korzystając z naszej strony internetowej, Klient oświadcza, że wyraża zgodę na NOVRITSCHkorzystanie z tych plików cookie. W związku z tym, jeśli Klient będzie kontynuował przeglądanie bez zmiany ustawień przeglądarki, NOVRITSCH przyjmie, że wyraża on zgodę na wszystkie pliki cookie używane w witrynie.

11. GOOGLE Analytics:

11.1. Witryna Sklepu Internetowego korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych Google Inc ("Google"). Google Analytics wykorzystuje pliki "cookies". Informacje utworzone przez plik cookie dotyczące korzystania z tej witryny przez klientów są zazwyczaj przesyłane na serwer Google w USA i tam przechowywane. Jeśli na tej stronie internetowej stosowana jest anonimizacja adresu IP, adres IP klienta zostanie najpierw skrócony przez Google w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w innych państwach będących stronami umowy o Europejskiej Wspólnocie Gospodarczej. Tylko w wyjątkowych przypadkach cały adres IP zostanie przesłany na serwer Google w USA i tam skrócony. Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google wykorzysta te informacje do oceny korzystania ze strony internetowej przez klientów, do tworzenia raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz do świadczenia dalszych usług na rzecz operatora strony internetowej w zakresie korzystania ze strony internetowej i Internetu. Adres IP przesłany przez przeglądarkę Klienta nie będzie łączony z innymi danymi Google w ramach Google Analytics. Klient może zapobiec przechowywaniu plików cookie poprzez dostosowanie ustawień oprogramowania przeglądarki; jednakże, NOVRITSCH informuje Klienta, że w takim przypadku możliwe jest, że nie wszystkie funkcje tej witryny mogą być w pełni użyteczne. Klient może również uniemożliwić Google przetwarzanie danych utworzonych przez plik cookie dotyczących korzystania przez niego ze strony internetowej (w tym adresu IP Klienta), pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.