a NOVRITSCH Trading GmbH

a Novritsch Online Shop

Az alábbi általános szerződési feltételek csak az ügyfelekkel folytatott tranzakciókra vonatkoznak.

1. Általános rendelkezések:

1.1 Novritsch Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16/Top1-1-01, 1070 Wien működteti a NOVRITSCH Online Shopot; a vásárlók bármikor vásárolhatnak termékeket.

1.2 Minden megrendelés, szállítás és szolgáltatás az általános ügyfelek (a továbbiakban "Ügyfél") részére a NOVRITSCH Webáruházból történő megrendelésekre a jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban "ÁSZF") vonatkoznak. A megrendelés leadásával a Vevő jogilag kötelezően elfogadja a jelen ÁSZF-et.

1.3 NOVRITSCH fenntartja a jogot, hogy az ÁSZF-et bármikor megváltoztassa; a Vevő minden egyes megrendelés leadásával elismeri az ÁSZF-nek a megrendelés időpontjában a webáruházban közzétett változatát.

1.4 A jelen ÁSZF alapján megkötött szerződések módosításának és kiegészítésének a jogi érvényességhez írásos formában kell történnie; ugyanez vonatkozik az írásbeliség követelményéről való lemondásra is. A szóbeli kiegészítő megállapodások nem rendelkeznek jogi érvényességgel.

1.5 Amennyiben a jelen ÁSZF vagy az általa kiegészített szerződés egyes rendelkezései érvénytelenek vagy érvénytelenné válnak, az a többi rendelkezés érvényességét nem érinti, és a szerződés és a jelen ÁSZF többi rendelkezése mindkét félre nézve hatályban marad. Az érvénytelen rendelkezés helyett automatikusan olyan rendelkezés kerül elfogadásra, amely a lehető legközelebb áll az érvénytelen rendelkezés rendeltetésének teljesítéséhez.

1.6 A jelen üzleti kapcsolattal kapcsolatban felmerülő véleménykülönbségekre és jogvitákra kizárólag az osztrák anyagi jog alkalmazandó, a nemzetközi magánjog szabályainak kizárásával.

Az előadás helyszíne Bécs, Ausztria.

1.7 A német fegyvertörvény szerint engedélyköteles németországi értékesítés a Tactical NOV GmbH, Pfaffendorstraße 5c, 83454 Anger, Németország (adószám DE346668100, cégjegyzékszám HRB 30183) útján történik.

2. A szerződés megkötése:

2.1 Az áruk kiszerelése NOVRITSCH a webáruházban nem minősül kötelező érvényű szerződéskötési ajánlatnak. A Vevőnek szóló, nem kötelező érvényű felhívást jelent arra, hogy az Online Shopban árut rendeljen.

2.2 A megrendelés csak akkor lehetséges, ha a megrendelőlapot kitöltötték, és minden *-gal jelölt kötelező mezőt kitöltöttek. A megrendelés végleges elküldése előtt az Ügyfélnek lehetősége van a megrendelés módosítására. Ezenkívül a megrendelés során az Ügyfél támogató információkat kap. A megrendelőlap megfelelő kitöltése és elküldése után az Ügyfél kap egy e-mailt a következőktől NOVRITSCH a megrendelés beérkezését megerősítő levelet. Az árukra vonatkozó szerződés a NOVRITSCH Webáruházból ezáltal még nem jön létre. Ilyen szerződés csak akkor jön létre, ha NOVRITSCH kifejezetten nyilatkozik a megrendelés elfogadásáról.

2.3 A szerződés nyelve német vagy angol.

2.4 Az Online Shopban található összes ajánlat csak addig érvényes, amíg a készleten van. NOVRITSCH fenntartja magának a jogot, hogy a megrendeléseket visszautasítsa vagy a rendelés összegét indoklás nélkül csökkentse (különösen, ha a megrendelt áru nincs raktáron). Ebben az esetben a Vásárlót haladéktalanul értesítjük.

2.5 A szerződés szövegét a következő tárhelyek fogják tárolni NOVRITSCH. A megrendelési folyamat során a Vevő a szerződés szövegét (például a termékleírásokat, ÁSZF-eket és a Vevői információkat) lehívhatja, kinyomtathatja és elmentheti. Közvetlenül a megrendelést követően, NOVRITSCH elküldi a Vevőnek az átvételi elismervényt a megrendelés dátumaival és a szerződéses rendelkezésekkel, amelyet a Vevő kinyomtathat és elmenthet. A szerződéskötést követően az Ügyfél, aki regisztrált egy ügyfélfiókot, a szerződéses szöveget az ügyfélfiókban archiválja az ügyfélfiókban a NOVRITSCH Online áruházban a "Megrendeléseim" menüpont alatt.

2.6 NOVRITSCH részszállításokat is végezhet és részszámlákat állíthat ki.

2.7 A airsoft pisztolyt vásárló ügyfelek megerősítik, hogy 18 évesek vagy idősebbek, és jogosultak a airsoft pisztoly átvételére.

3. Lemondás

3.1. Az Ügyfélnek joga van 14 napon belül indoklás nélkül felmondani a szerződést.

3.2. Az elállási határidő 14 nap attól a naptól számítva, amikor az Ügyfél vagy az általa megnevezett harmadik személy, aki nem a szállító, átvette az árut.

3.3. Az elállási jog gyakorlásához az Ügyfélnek tájékoztatnia kell a következőket NOVRITSCH (Novritsch Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16/Top1-1-01, 1070 Wien - [email protected]) egyértelmű nyilatkozat útján (pl. postai úton küldött levél, fax vagy e-mail) jelezni, hogy el kívánja mondani a szerződést. Ehhez a Megrendelő használhatja az I. mellékletben található, mellékelt elállási űrlapmintát; ez az űrlap azonban nem kötelező.

3.4. Az elállási határidő biztosításához elegendő, ha az Ügyfél az elállási jogának gyakorlásáról szóló tájékoztatást az elállási határidő lejárta előtt elküldi.

3.5. Ha az Ügyfél felmondja a jelen szerződést, NOVRITSCH köteles visszatéríteni az Ügyféltől kapott összes kifizetést, beleértve a szállítási költségeket is, a jelen szerződés felmondásáról szóló értesítésnek az Ügyfélhez való beérkezésétől számított 14 napon belül. NOVRITSCH (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek abból adódnak, hogy a Vevő a legolcsóbb standard szállítási lehetőségtől eltérő szállítási módot választott, amelyet a következők biztosítanak NOVRITSCH). Erre a visszafizetésre, NOVRITSCH ugyanazt a fizetési módot használja, amelyet az Ügyfél az eredeti tranzakció során használt, kivéve, ha kifejezetten másképp állapodtak meg; az Ügyfél semmilyen esetben sem részesül semmilyen kártérítésben e visszafizetés miatt. NOVRITSCH megtagadhatja ezt a visszatérítést mindaddig, amíg az árut vissza nem küldi, vagy amíg a Vevő nem igazolja, hogy az árut visszaküldte, attól függően, hogy melyik a korábbi időpont.

3.6. Az Ügyfél köteles az árut haladéktalanul visszaküldeni vagy átadni a következő címre NOVRITSCH, legkésőbb az értesítéstől számított 14 napon belül. NOVRITSCH az elállásról (a termékeket visszaküldi a NOVRITSCH Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16 Top 1-01-01, 1070 Bécs Ausztria - [email protected]). Ez a határidő betartottnak tekintendő, ha a Vevő a 14 napos határidő előtt visszaküldi az árut.

3.7. Az Ügyfélnek kell viselnie az áru visszaküldésének közvetlen költségeit.

3.8. A Vevő csak akkor felel az áru értékcsökkenéséért, ha ez az értékcsökkenés a Vevő által az áru összetételének, tulajdonságainak és működési módjának felülvizsgálata céljából történő szükségtelen érintkezésre utaló bizonyítékokra vezethető vissza.

4. Árak és fizetési feltételek:

4.1 A megrendelőlapon feltüntetett árak a megrendelésre vonatkoznak. A szállítási költségek külön kerülnek feltüntetésre. Az árváltoztatásokat fenntartjuk, különösen hiba esetén.

4.2 Ha nem állapodtak meg más fizetési módban, a Vevő vállalja, hogy a megrendelési eljárásban megjelölt fizetési móddal előre fizet, ami a vételár teljes kifizetését jelenti a megrendelési eljárás befejezésekor. Az áru kiszállítása csak az összegnek a bankszámlára történő beérkezését követően történik. NOVRITSCH.

4.3 NOVRITSCH jogosult a számlákat elektronikus úton elküldeni az ügyfeleknek.

5. Tulajdonjog fenntartása:

5.1 Az áruk és az összes kapcsolódó költség végleges kifizetéséig az áruk a következő kizárólagos tulajdonában maradnak NOVRITSCH.

6. Szállítás:

6.1 Eltérő megállapodás hiányában (pl. előre megrendelt termékek) az áruk 3-5 munkanapon belül készen állnak a szállításra. A szállítási időt a megrendelési eljárás során feltüntetjük, és az az adott szállítási szolgáltatótól függ.

6.2 A szállítási költségeket az Ügyfél viseli.

6.3 Az Ügyfél viseli az összes vám és illeték költségét.

6.4 Ha a Vevő megtagadja a szállított áru átvételét, attól a pillanattól kezdve felelősséget vállal érte. Ezen túlmenően, NOVRITSCH joga van két hét elteltével a szerződést érvényteleníteni, és a teljesítés elmaradása miatt kártérítést követelni. Másodlagosan, NOVRITSCH jogosult az árukat a Vevő költségére tárolni, és az adásvételi szerződés teljesítését követelni.

6.5 NOVRITSCH a lehető legnagyobb mértékben betartja a megadott szállítási határidőket, azonban a határidők túllépése esetén minden kártérítést meg kell tagadnia.

6.6 Ha a csomag láthatóan sérülten érkezik, a vásárlónak a sérült csomag átvételekor azonnal írásban panaszt kell tennie a kézbesítőnél. Ellenkező esetben kártérítésre nem kerülhet sor.

6.7 Amennyiben a termékek hiányoznak a csomagból vagy megsérültek, a vásárlónak értesítenie kell a következőket NOVRITSCH a szállítás átvételét követő 4 napon belül. Ellenkező esetben kártérítésre nem kerülhet sor.

6.8 Amennyiben a csomag nem érkezik meg/nem kézbesítik, annak ellenére, hogy a csomagkövetési azonosító ezt állítja, a vásárlónak értesítenie kell a következőket NOVRITSCH 7 munkanapon belül. Ilyenkor vizsgálatot kell indítani, amely akár több hetet is igénybe vehet.

7. Jótállás és kártérítés:

7.1 A szavatosságra és a deliktuális jogra vonatkozó jogi rendelkezések alkalmazandók. A jótállás a szállított áru átvételétől számított 2 évig tart, hacsak másképp nem rendelkezik.

7.2 Általános garanciális információk
A garancia a hibás vagy sérült termék javítására vagy cseréjére terjed ki, a következők szerint NOVRITSCH szervizcsapat határozza meg.

 • A jótállási igények esetén a nyugtát be kell mutatni, NOVRITSCH nem vállal garanciális felelősséget, ha a terméket harmadik fél (beleértve a kiskereskedőket is) vásárolta.
 • A szolgáltatások nem téríthetők vissza, ha befejeződtek, a visszaküldés 14 munkanapon belül feldolgozható.

NOVRITSCH a törvényes jótálláson túlmenően nem vállal saját garanciát, kivéve a 25 éves speciális pótalkatrész-garanciát, ahol ez feltüntetésre kerül.

Korlátozott vagy NINCS garancia

 1. A fogyó alkatrészek nem tartoznak a garancia hatálya alá. További részletek itt találhatók: https://support.novritsch.com/garancia/
 2. A termék módosítása harmadik féltől származó belső alkatrészek beépítésével vagy az eredeti alkatrészek bármelyikének módosításával a garancia érvényét veszti.
 3. A termék szükséges karbantartásán (kenés és a törmelék eltávolítása) túlmutató szétszerelés esetén a garancia érvényét veszti, kivéve, ha a gyártó közvetlenül utasítja. NOVRITSCH szervizcsapat.
 4. A fizikai sérülések, a karbantartás elmulasztása vagy a felhasználói hiba által okozott problémák, valamint a nem megfelelő BB-k használatából eredő, az airsoftfegyverekben keletkezett károk nem tartoznak a garancia hatálya alá.
 5. A gearbox megnyitásával a garancia érvényét vesztheti. Ez kifejezetten az olyan modellekre vonatkozik, mint az SSR15, SSR63, SSR9 DSG és SSR90 (matricával). Ez a lista azonban nem teljes körű. A nem említett modellek esetében, vagy bármilyen pontosításért kérjük, forduljon műszaki ügyfélkapcsolati csapatunkhoz, mivel esetenként kivételek engedélyezhetők.
 6. Minden kárt 4 munkanapon belül be kell jelenteni a "Egyéb garanciális információk". Az ezen időszak után bejelentett kopások és karcolások bármely külső alkatrészen a sport jellegéből adódóan nem minősülnek garanciális esetnek. 
 7. A HPA használata növeli annak esélyét, hogy a replikák gyorsabban elhasználódnak. Ezért, NOVRITSCH a replikákra nem vonatkozik a garancia, ha HPA-val együtt használják őket. Kérjük, hogy a HPA-t saját belátása szerint használja.

 

A következő árukra nem vonatkozik a teljes körű garancia:

Rossz kezelés vagy nem rendeltetésszerű használat miatt meghibásodott áruk Olyan áruk, amelyeket lefestettek vagy amelyekről eltávolították a narancssárga színű csúcsot.
Erősen kopott, sérült, nedves áruk. leejtett vagy tárgyakhoz ütköző áruk (nyilvánvaló sérülések)
Módosított áruk Az ajánlott hőmérséklethez túl erős gázzal/CO₂ használt áruk.
Helytelenül felhasznált áruk Airsoft replikák, amelyek a rossz minőségű lövedékek kilövése miatt megsérültek.

 

7.3 Ha a Vevő hibát fedez fel az áruban, a pontos leírás (beleértve egy fényképet is) csatolásával reklamációt kell benyújtania a kapcsolatfelvételi űrlapon: https://support.novritsch.com/

További részletek itt találhatók: https://support.novritsch.com/garancia/

7.4. A szerződéses árukra vonatkozóan nem biztosítanak különleges tulajdonságokat a NOVRITSCH kivéve, ha ilyen biztosítékot kifejezetten írásban adnak. NOVRITSCH csak magának az árunak a hibáiért felel, további károkért nem.

7.5 NOVRITSCH nem felel az enyhe gondatlanságból okozott károkért; ez nem vonatkozik a személyi károkra vagy a termékfelelősségre vonatkozó igényekre.

7.6 Ezen túlmenően, minden követelés kizárásra kerül, amennyiben a NOVRITSCH szerver meghibásodása és a megrendelés ezzel kapcsolatos elvesztése esetén.

8. Szerzői jog:

8.1 A honlap minden tartalma NOVRITSCH Webáruház (különösen a képek és szövegek, beleértve a jelen ÁSZF-et is) a következő szellemi tulajdonát képezi NOVRITSCH. A tartalomnak az Online Shop részeként történő felhasználásán túlmenő bármilyen felhasználásához a következő cég előzetes írásbeli hozzájárulása szükséges NOVRITSCH.

9. Adatvédelem és adatbiztonság:

9.1 NOVRITSCH jogosult az Ügyfél által a megrendelés részeként megadott és az ügylet lebonyolításához szükséges adatokat, különösen a személyes adatokat elektronikusan tárolni, feldolgozni és felhasználni az ügylet lebonyolításához és saját árukínálatának reklámozásához szükséges mértékben. NOVRITSCH jogosult ezeket az adatokat a kapcsolt vállalkozásoknak és alvállalkozóknak továbbítani, különösen piackutatási okokból, közvetlen információk feldolgozása céljából stb.

9.2 NOVRITSCH betartja az osztrák adatvédelmi törvény (DSG 2000) rendelkezéseit, és megteszi a szokásos intézkedéseket a tárolt adatok védelme érdekében.

9.3 NOVRITSCH fenntartja a jogot, hogy azonnal és figyelmeztetés nélkül fizikailag és/vagy logikailag kizárjon az Onlineshopból minden olyan Ügyfelet, akivel kapcsolatban megalapozottan felmerül a gyanú, hogy a kapcsolatából származó hálózati tevékenységek veszélyt jelentenek a biztonságra vagy a következő szolgáltatások működésére NOVRITSCH vagy más informatikai infrastruktúra-berendezések működését, illetve jogellenes vagy zavaró. A tevékenységek felismerésének és nyomon követésének, a kapcsolat megszakításának, valamint az esetleges javításnak a költségeit az Ügyfélnek a következő számlázza ki NOVRITSCH az adott időpontban érvényes szokásos óradíjaik alapján. A felelősség NOVRITSCH a webáruházból való kapcsolat megszakításából adódóan ezekben az esetekben kizárt.

9.4 NOVRITSCH nem vállal felelősséget a közölt vagy kért adatok tartalmáért, teljességéért vagy pontosságáért, illetve az olyan adatokért, amelyek az alábbi eszközökön keresztül érhetők el NOVRITSCH. NOVRITSCH nem vállal garanciát arra, hogy a kínált szolgáltatások mindig elérhetőek lesznek, vagy hogy a 9.9.9.9 által tárolt adatok mindig elérhetők lesznek. NOVRITSCH számítógépeken tárolt adatok változatlanok maradnak.

10. Sütik:

10.1. A nyitást követően a NOVRITSCH Webáruház megnyitása után a "cookie-k", azaz a Vevő mobil eszközén vagy számítógépén tárolt szöveges fájlok, amelyek lehetővé teszik a weboldal használatának elemzését a NOVRITSCH, az Ügyfél eszközének böngészőjében tárolódnak, hogy később is hozzáférhessenek. A cookie-k által tárolt NOVRITSCH ezen a számítógépen vagy mobileszközön tárolt adatok lehetővé teszik az Ügyfél korábbi felhasználóként való felismerését, és információt szolgáltatnak a webhelynek az Ügyfél korábbi használatáról, ezáltal segítve a NOVRITSCH az oldal hasznosabbá tételét az Ügyfél számára. NOVRITSCH úgynevezett állandó cookie-kat használ, amelyeket az Ügyfél böngészője a törlésükig tárol, és úgynevezett munkamenet cookie-kat, amelyek automatikusan törlődnek, amikor az Ügyfél böngészőjét bezárja. Az Ügyfél webböngészője felajánlhatja a lehetőséget a cookie-k használatának elutasítására és a már létező cookie-k törlésére. A cookie-k elutasítása vagy törlése ahhoz vezethet, hogy az Ügyfél nem tudja teljes mértékben használni a weboldal egyes funkcióit. NOVRITSCH nem használ cookie-kat arra, hogy információkat gyűjtsön más olyan weboldalakról, amelyeket az Ügyfél meglátogatott vagy meg fog látogatni, miután elhagyta az oldalt.

10.2. Az Online Shop weboldal sütiket használ az információk és a tartalom szolgáltatásának optimalizálása érdekében. A weboldalunk használatával a Vevő kijelenti, hogy hozzájárul ahhoz, hogy NOVRITSCH's ezen sütik használatához. Ezért, ha a Vásárló a böngésző beállításainak módosítása nélkül folytatja a böngészést, NOVRITSCH azt fogja feltételezni, hogy hozzájárul a weboldalon használt összes cookie-hoz.

11. GOOGLE Analytics:

11.1. Az Online Shop weboldal a Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatását, a Google Analytics-et használja. A Google Analytics "sütiket" használ. A cookie-k által létrehozott, a weboldal Ügyfelek általi használatára vonatkozó információk általában a Google egyik amerikai szerverére kerülnek, és ott tárolódnak. Ha ezen a weboldalon IP-anonimizálást alkalmaznak, a Google először az Európai Unió tagállamaiban vagy az Európai Gazdasági Közösségről szóló megállapodás más szerződéses államaiban rövidíti le az Ügyfél IP-címét. Csak kivételes esetekben kerül a teljes IP-cím a Google egyik amerikai szerverére, és ott rövidítik le. A weboldal üzemeltetőjének megbízásából a Google ezeket az információkat a weboldal Ügyfelek általi használatának értékelésére, a weboldal tevékenységeiről szóló jelentések készítésére, valamint a weboldal üzemeltetője számára a weboldal és az internet használatával kapcsolatos további szolgáltatások nyújtására használja fel. Az Ügyfél böngészője által továbbított IP-cím a Google Analytics részeként nem keveredik más Google-adatokkal. Az Ügyfél a böngésző szoftverbeállításainak módosításával megakadályozhatja a sütik tárolását; azonban, NOVRITSCH tájékoztatja az Ügyfelet, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy a weboldal nem minden funkciója használható teljes mértékben. Az alábbi linken elérhető böngésző plug-in letöltésével és telepítésével megakadályozhatja azt is, hogy a Google feldolgozza a cookie által létrehozott, a weboldal használatára vonatkozó adatokat (beleértve az Ügyfél IP-címét is): http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

12. Hírlevél:

12.1. A megrendelőlapon található négyzet bejelölésével a Vevő beleegyezik abba, hogy a termékekről, az aktuális ajánlatokról és egyéb információkról szóló híreket kapjon a következőktől NOVRITSCH hirdetési e-mailen keresztül, különösen a hírlevélben.

12.2. Az Ügyfél bármikor felmondhatja a hírlevél küldésére vonatkozó megállapodást az [email protected].

13. Kommunikáció:

13.1. Közlések, jogi garanciális igényeken alapuló követelések és panaszok a NOVRITSCH kapcsolódóan a NOVRITSCH Webáruházzal kapcsolatos, az ÁSZF-ben foglalt eltérő megállapodás hiányában minden esetben írásban kell elküldeni a (Novritsch Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16/Top1-1-01, 1070 Wien, Ausztria - [email protected]).

I. függelék: Törlési űrlap sablonja

(Ha fel kívánja mondani a szerződést, kérjük, töltse ki ezt az űrlapot, és küldje vissza nekünk.)

A címre.

NOVRITSCH

(NOVRITSCH Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16/Top 1/01/01, 1070 Bécs Ausztria - [email protected])

- Én/mi (*) ezennel felmondom/lemondjuk (*) az alábbi áruk (*) megvásárlására kötött szerződést.

Cikkszám

Név

Mennyiség

Indoklás

- Megrendeltem (*) / megkaptam (*)

- Az ügyfél neve

- Az ügyfél címe

- Az ügyfél aláírása (csak papíralapú kommunikáció esetén)

- Dátum


 


 


Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden nur auf Geschäfte mit Verbrauchern Anwendung.

1. Allgemeine Bestimmungen:

1.1 Die Novritsch Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16/Top1-1-01, 1070 Wien , FN 477364 g, Handelsgericht Wien, (nachfolgend kurz "Novritsch" genannt") betreibt den NOVRITSCH Online-Shop; Verbraucher können im NOVRITSCH Online-Shop rund um die Uhr Produkte erwerben.

1.2 Sämtliche den Verbraucher (in der Folge kurz "Kunde") betreffende Bestellungen, Lieferungen und Leistungen über den Online-Shop von NOVRITSCH unterliegen den vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (in der Folge kurz "AGB"). Der Kunde erkennt mit Ausführung der Bestellung die vorliegenden AGB als rechtsverbindlich an.
1.3 NOVRITSCH behält sich die jederzeitige Änderung der AGB vor; der Kunde anerkennt anlässlich jeder Bestellung die AGB in der jeweils zum Bestellungszeitpunkt im Online-Shop veröffentlichten Version.

1.4 Änderungen und Ergänzungen zu den auf Basis dieser AGB abgeschlossenen Verträgen bedürfen zu ihrer Rechtswirksamkeit der Schriftform; gleiches gilt für das Abgehen vom Schriftformerfordernis. Mündliche Nebenabreden haben keine rechtliche Wirkung.

1.5 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB oder des durch sie ergänzten Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht berührt und der Vertrag und diese AGB bleiben im Übrigen für beide Teile wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt automatisch eine Bestimmung als vereinbart, die den mit der unwirksamen Bestimmung verfolgten Zweck bestmöglich erfüllt.

1.6 Für alle im Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung entstehenden Meinungsverschiedenheiten und Rechtsstreitigkeiten gilt ausschließlich österreichisches materielles Recht unter Ausschluss der Regeln des internationalen Privatrechts.
Erfüllungsort ist Wien, Österreich

1.7 Verkäufe nach Deutschland, die laut dem deutschen Waffenrecht erlaubnispflichtig sind, werden über die Tactical NOV GmbH, Pfaffendorfstraße 5c, 83454 Anger, Deutschland, abgewickelt (UID Nummer DE346668100, Handelsregister Nr HRB 30183).

2. Vertragsabschluss:

2.1 Die Presentation der Waren von NOVRITSCH im Online-Shop stellt keinen verbindlichen Antrag auf den Abschluss eines Vertrages dar. Es handelt sich hierbei um eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, im Online-Shop Waren zu bestellen.

2.2 Eine Bestellung ist nur dann möglich, wenn im Bestellformular, alle mit * bezeichneten Pflichtfelder ausgefüllt wurden. Mielőtt a rendelés véglegesen befejeződik, megkapja a vásárló a lehetőséget, hogy a rendelést megváltoztassa. Ezenkívül kap der Kunde im Zuge des Bestellvorganges támogató információkat. Nach ordnungsgemäßem Ausfüllen und Absenden des Bestellformulars wird der Kunde von NOVRITSCH über den Erhalt der Bestellung mittels einer per E-Mail übermittelten Empfangsbestätigung tájékoztatni. Ein Vertrag über Waren des NOVRITSCH Online-Shops kommt dadurch noch nicht zustande. Ein solcher entsteht erst, sobald NOVRITSCH ausdrücklich die Annahme der Bestellung erklärt.

2.3 Die Vertragssprachen sind Deutsch oder Englisch.

2.4 Alle Angebote im Online-Shop gelten nur solange der Vorrat reicht. NOVRITSCH behält sich vor, Bestellungen ohne Angabe von Gründen (insbesondere wenn die bestellten Waren nicht vorrätig sind) abzulehnen oder mengenmäßig zu kürzen. Diesfalls wird der Kunde unverzüglich tájékoztatni.

2.5 Der Vertragstext wird von NOVRITSCH gespeichert. Der Kunde kann den Vertragstext (wie pl. Produktbeschreibungen, AGB und Kundeninformation) während des Bestellprozesses aufrufen, ausdrucken und archivieren. NOVRITSCH übersendet dem Kunden unmittelbar nach der Bestellung eine Eingangsbestätigung mit den Bestelldaten und den Vertragsbestimmungen, welche der Kunde ausdrucken und abspeichern kann. Nach Vertragsschluss ist der Vertragstext für den Kunden, sofern er ein Kundenkonto registriert hat, im NOVRITSCH Online-Shop unter "meine Bestellungen" im Kundenkonto archiviert.

2.6 NOVRITSCH ist zu Teillieferungen berechtigt, ebenso zu Teilfakturierungen.

3. Widerruf

3.1. Der Kunde hat das Recht, diesen Vertrag binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen.

3.2. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, an dem der Kunde oder ein von diesem benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen hat.

3.3. Um sein Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde NOVRITSCH (Novritsch Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16/Top1-1-01, 1070 Wien, Ausztria- [email protected]) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, oder E-Mail) über seinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, tájékoztatni. Der Kunde kann für das das in Anhang I beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, was jedoch nicht vorgeschrieben ist.

3.4. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass der Kunde die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet.

3.5. Ha der Kunde diesen Vertrag widerruft, hat NOVRITSCH ihm alle Zahlungen, die sie von dem Kunden erhalten hat, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass der Kunde eine andere Art der Lieferung als die von NOVRITSCH angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hat), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über seinen Widerruf dieses Vertrags bei NOVRITSCH eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwendet NOVRITSCH dasselbe Zahlungsmittel, das der Kunde bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hat, es sei denn, mit ihm wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dem Kunden wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. NOVRITSCH kann die Rückzahlung verweigern, bis die Waren wieder retourniert wurden oder bis der Kunde den Nachweis erbracht hat, dass er die Waren zurückgesandt hat, je miután, welches der frühere Zeitpunkt ist.

3.6. Der Kunde hat die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem er NOVRITSCH über den Widerruf dieses Vertrags unterrichtt, an NOVRITSCH (Novritsch Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16/Top1-1-01, 1070 Wien, Austria) visszaengedélyezni vagy túladni. Die Frist ist gewahrt, wenn der Kunde die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absendet.

3.7. Der Kunde trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

3.8. Der Kunde muss für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang with dem Kunden zurückzuführen ist.

4. Preise und Zahlungsbedingungen:

4.1 Für die Bestellung gelten die im Bestellformular angeführten Preise. Die Versandkosten sind extra ausgewiesen. Preisänderungen, különösen bei Irrtum, bleiben vorbehalten.

4.2 Amennyiben keine andere Zahlungsart vereinbart wurde, köteles sich der Kunde zur Vorauszahlung mittels einer der im Bestellvorgang angegebenen Zahlungsmittel, also zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bereits am Ende des Bestellvorgangs. Die Lieferung der Ware erfolgt erst nach Eingang des Betrages auf dem Bankkonto von NOVRITSCH.

4.3 NOVRITSCH ist berechtigt, Rechnungen auf elektronischem Weg an den Kunden zu übermitteln.

5. Eigentumsvorbehalt:

5.1 Bis zur vollständigen Bezahlung der Ware sowie sämtlicher Nebenkosten bleiben die Waren ausschließliches Eigentum von NOVRITSCH.

6. Lieferung:

6.1 Sofern nichts anderes vereinbart ist, (pl. Preorder-Produkte) ist die Ware innerhalb von 3 bis 5 Werktagen versandfertig. Die Lieferzeit ist im Bestellvorgang ausgewiesen und richtet sich nach dem jeweiligen Versanddienstleister.

6.2 Die Kosten für den Versand trägt der Kunde.

6.3 Allfällige Zölle und Abgaben trägt der Kunde.

6.4 Verweigert der Kunde die Annahme der gelieferten Ware, geht mit diesem Zeitpunkt die Gefahr auf ihn über. Außerdem steht NOVRITSCH das Recht zu, nach Ablauf einer zweiwöchigen Nachfrist vom Vertrag zurückzutreten und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Alternativ dazu ist NOVRITSCH berechtigt die Ware auf Kosten des Kunden zu verwahren und auf Abwicklung des Kaufvertrages zu bestehen.

6.5 NOVRITSCH hält die bestätigten Lieferzeiten nach Möglichkeit ein, muss jedoch bei Überschreitung derselben jeden Schadenersatz ablehnen.

6.6 Ist eine Beschädigung des Paketes bei Zustellung sichtbar, muss der Kunde dies dem Zusteller sofort mitteilen und schriftlich mit diesem festhalten. Ansonsten ist ein Schadenersatz nicht möglich

6.7 In dem Fall, dass Produkte in dem Paket fehlen, muss der Kunde NOVRITSCH within von 4 Tage benachrichtigen. Ansonsten ist ein Schadenersatz nicht möglich.

6.8 Sollte ein Paket nicht zugestellt worden sein, obwohl die Tracking ID die Zustellung vermerkt hat, muss der Kunde NOVRITSCH innerhalb von 7 Werktagen benachrichtigen. Eine Nachforschung mit dem Zustelldienst wird eingeleitet und es kann mehrere Wochen bis zu einem Ergebnis dauern.

7. Gewährleistung und Schadensersatz:

7.1 Gesetzliche Bestimmungen: Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen zum Gewährleistungs- und Deliktsrecht. Die Gewährleistungsfrist beträgt zwei Jahre ab Erhalt der gelieferten Ware, sofern nicht anders angegeben.

7.2 Allgemeine Garantieinformationen: Die Garantie umfasst die Reparatur oder den Ersatz eines defekten oder beschädigten Produkts, wie vom NOVRITSCH-Serviceteam meghatározott.
 • Für Garantieansprüche sind Kaufbelege erforderlich. NOVRITSCH übernimmt keine Garantieleistung für Produkte, die von Dritten (einschließlich Einzelhändlern) erworben wurden.
 • Dienstleistungen sind nach Abschluss nicht erstattungsfähig. Rücksendungen können innerhalb von 14 Werktagen bearbeitet werden.

NOVRITSCH gewährt keine eigenen Garantien, die über die gesetzliche Gewährleistung hinausgehen, mit Ausnahme einer speziellen 25-Jahres-Ersatzteilversicherung, sofern angegeben.

Eingeschränkte oder keine Garantie:
 • Verschleißteile sind von der Garantie ausgeschlossen. Weitere Details zu Verschleißteile finden Sie hier: https://support.novritsch.com/garancia/
 • Die Modifikation des Produkts durch Installation interner Teile von Drittanbietern oder die Modifikation von Originalteilen führt zum Erlöschen der Garantie.
 • Eine Demontage, die über die notwendige Wartung eines Produkts (Schmieren und Entfernen von Schmutzpartikeln) hinausgeht, führt zum Erlöschen der Garantie, es sei denn, dies erfolgt direkt durch das NOVRITSCH-Serviceteam.
 • Physische Schäden, Probleme aufgrund von Nichtwartung oder Benutzerfehlern sowie Schäden an Airsoft-Waffen infolge der Verwendung ungeeigneter BBs fallen nicht unter die Garantie.
 • Das Öffnen der Gearbox kann zum Erlöschen der Garantie führen. Dies gilt insbesondere für Modelle wie SSR15, SSR63, SSR9 DSG és SSR90 (mit entsprechendem Aufkleber). Diese Liste ist jedoch nicht vollständig. Für nicht említett Modelle oder für weitere Erläuterungen wenden Sie sich bitte an unser technisches Kundenservice Team, da im Einzelfall Ausnahmen gewährt werden können.
 • Eventuelle Schäden müssen innerhalb von 4 Werktagen gemeldet werden, "Egyéb garanciális információk". Abnutzung und Kratzer, die nach diesem Zeitraum an extern Teilen gemeldet werden, gelten aufgrund der Art des Sports nicht als Garantiefall.
 • Durch die Verwendung von HPA erhöht sich die Wahrscheinlichkeit auf einen höheren Verschleiß Ihrer Airsoft-Waffe. Daher fallen NOVRITSCH-Replikas nicht unter unsere Garantie, wenn sie mit HPA verwendet werden. Bitte nutzen Sie HPA nach eigenem Ermessen.

 

Die folgenden Waren sind von voller Garantie ausgeschlossen:

Defekte Waren aufgrund falscher Handhabung oder unsachgemäßer Verwendung Ware, die lackiert wurde oder wo die orangefarbene Spitze entfernt wurde
Waren, die stark abgenutzt, beschädigt oder nass sind Waren, die fallen gelassen oder gegen Gegenstände geworfen wurden (offensichtliche Beschädigung)
Waren, die geändert wurden Waren, die mit zu starkem Gas/CO₂ für die empfohlene Temperatur verwendet wurden
Waren, die falsch verwendet wurden Airsoft-Waffen, die durch das Abfeuern minderwertiger BBs beschädigt wurden

 

7.3 Reklamációs eljárás: Stellt der Kunde Mängel an der Ware fest, ist eine Reklamation unter Beifügung einer genauen Beschreibung (inkl. Foto oder Video) über das Kontaktformular einzureichen: NOVRITSCH Támogatás.

7.4 Zusicherung von Produkteigenschaften: Keine bestimmten Eigenschaften der Vertragsware werden von NOVRITSCH zugesichert, es sei denn, eine solche Zusicherung erfolgt ausdrücklich schriftlich. NOVRITSCH haftet nur für Mängel an der Ware selbst und nicht für darüber hinausgehende Schäden.

7.5 Haftungsbeschränkung: NOVRITSCH haftet nicht für Schäden, die durch leicht fahrlässiges Handeln verursacht wurden, außer bei Personenschäden oder Schäden, die unter das Produkthaftungsgesetz fallen. Für grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten bleibt die gesetzliche Haftung unberührt.

7.6 Ausschluss von Ansprüchen bei Serverausfall: Darüber hinaus sind sämtliche Ansprüche bei Ausfall des NOVRITSCH-Server és egy ezzel összefüggő veszteség a megrendelés kizárása esetén.

8. Urheberrecht:

8.1 Sämtliche Inhalte des NOVRITSCH-Online-Shopok (különösen Bilder, Texte einschließlich dieser AGB) bleiben geistiges Eigentum von NOVRITSCH. Jedwede Verwendung dieser Inhalte, die über die Nutzung im Rahmen der Online-Shops hinausgeht, bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung von NOVRITSCH.

9. Datenschutz und -sicherheit:

9.1 NOVRITSCH ist berechtigt, die vom Kunden im Rahmen der Bestellung bekanntgegebenen und für die Geschäftsabwicklung notwendigen Daten, insbesondere auch personenbezogene Daten EDV-mäßig zu verarbeiten, zu speichern und zu nutzen sofern es für die Auftragsabwicklung und die Bewerbung ihres eigenen Warenangebots erforderlich ist. NOVRITSCH ist berechtigt diese Daten, insbesondere aus Marktforschungsgründen zur Abwicklung von Direktinformationen, etc., an verbundene Unternehmen sowie Subunternehmer zu übertragen.

9.2 NOVRITSCH wird die Vorschriften des österreichischen Datenschutzgesetz (DSG) beachten und ergreift die üblichen Maßnahmen, um die gespeicherten Daten zu schützen.

9.3 NOVRITSCH behält sich vor, Kunden, bei denen der begründete Verdacht besteht, dass von ihrem Anschluss Netzaktivitäten ausgehen, die für NOVRITSCH oder andere IT-Infrastruktur sicherheits- oder betriebsgefährdend, gesetzwidrig oder belästigend sind, unverzüglich und ohne Vorwarnung physisch und/oder logisch vom Online-Shop-Zugang zu trennen. Die Kosten der Erkennung und Verfolgung der Aktivitäten, der Unterbrechung der Verbindung und jeglicher Reparaturen werden mit den zum jeweiligen Zeitpunkt von NOVRITSCH üblicherweise verrechneten Stundensätzen dem Kunden verrechnet. Haftungen von NOVRITSCH aufgrund der Abtrennung vom Online-Shop werden für diese Fälle ausgeschlossen.

9.4 NOVRITSCH haftet nicht für Inhalt, Vollständigkeit und Richtigkeit übermittelter oder abgefragter Daten und für Daten, die über NOVRITSCH abrufbar sind. NOVRITSCH übernimmt keine Gewähr, dass die angebotenen Dienste immer zugänglich sind und dass auf den Rechnern von NOVRITSCH gespeicherte Daten immer erhalten bleiben.

10. Sütik:

10.1. Beim Öffnen des Online-Shops könnten NOVRITSCH "Cookie-k", azaz szöveges adatok, amelyek a számítógépen vagy egy mobil eszközön a felhasználók által tároltak és amelyek a weboldal használatának elemzését szolgálják. NOVRITSCH lehetővé teszik, im Browser-Verzeichnis am Gerät des Kunden zum späteren Abruf ablegen. Die von NOVRITSCH auf diesem Computer oder mobilen Gerät abgelegten Cookies erlauben es der Seite, den Kunden als früheren Benutzer zu erkennen, liefern der Seite Informationen zur früheren Nutzung durch den Kunden und helfen NOVRITSCH anderweitig dabei, die Seite nützlicher für den Kunden zu gestalten. NOVRITSCH verwendet sogenannte permanente Cookies, die im Browser des Kunden gespeichert werden, bis sie von diesem gelöscht werden, und sogenannte Session-Cookies, die beim Schließen des Browsers des Kunden automatisch gelöscht werden. Der Web-Browser des Kunden bietet neki esetleg die Möglichkeit, die Verwendung von Cookies abzulehnen sowie bereits bestehende Cookies zu löschen. Das Ablehnen oder Löschen von Cookies kann dazu führen, dass der Kunde manche Features der Seite nicht vollständig nutzen kann. NOVRITSCH verwendet keine Cookies, um Informationen über andere Webseiten, die der Kunde vor oder nach dem Verlassen der Seite besucht hat, zu sammeln.

10.2. Die Website des Online-Shops verwendet Cookies, um die Zurverfügungstellung von Informationen und Inhalten zu optimieren. Durch die Nutzung der Website erklärt sich der Kunde damit einverstanden, dass NOVRITSCH diese Cookies verwendet. Wenn der Kunde also weiter surft, ohne seine Browser-Einstellungen zu ändern, geht NOVRITSCH davon aus, dass er mit allen auf der Website verwendeten Cookies einverstanden ist.

11. GOOGLE Analytics:

11.1. Die Website des Online-Shops benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). A Google Analytics "sütiket" használ. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website durch den Kunden werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird die IP-Adresse des Kunden von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um die Nutzung der Website durch den Kunden auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics vom Browser des Kunden übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Der Kunde kann die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung seiner Browser-Software verhindern; NOVRITSCH weist den Kunden jedoch darauf hin, dass er in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich wird nutzen können. Er kann darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf seine Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. der IP-Adresse des Kunden) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem er das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterlädt und installed: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

12. Hírlevél:

12.1. Durch das Ankreuzen beim Bestellvorgang stimmt der Kunde dem Erhalt von Nachrichten über Produkte, aktuelle Angebote und sonstige Informationen von NOVRITSCHmittels Werbe-E-Mail, insbesondere Newsletter zu.
12.2. Der Kunde kann diese Zustimmung zum Erhalt der Newsletter jederzeit durch Mitteilung per E-Mail an [email protected] widerrufen.

13. Mitteilungen:

13.1. Mitteilungen, Reklamationen auf Grund gesetzlicher Gewährleistungsansprüche und Beschwerden an NOVRITSCH im Zusammenhang mit dem NOVRITSCH Online-Shop haben, soweit in den AGB nicht anderes vereinbart ist, stets schriftlich entweder an die Anschrift Novritsch Trading GmbH, Wimbergergasse 14-16/Top1-1-01, 1070 Wien, Österreich oder per E-mail an [email protected] zu erfolgen.

I. melléklet: Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück)

Egy
NOVRITSCH Trading GmbH
Wimbergergasse 14-16/Top 1-01-01
1070 Wien
Ausztria
[email protected]

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren (*)

Artikelnummer
Bezeichnung
Menge
Grund

- Bestellt am (*)/erhalten am (*)

- Name des/der Verbraucher(s)

- Anschrift des/der Verbraucher(s)

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)

- Dátum